Ogólne wskazówki prawne

Copyright Prawa autorskie
PAUL HARTMANN AG zastrzega sobie wszystkie prawa do tekstów, zdjęć, plików audio i wszystkich pozostałych opublikowanych informacji. Reprodukcja, obróbka, rozpowszechnianie, powielanie oraz zapisywanie w systemach edycji danych w całości lub fragmentarycznie, w jakiejkolwiek formie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody PAUL HARTMANN AG.

Odpowiedzialność
Pomimo starannej kontroli wydawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność publikacji. Wydawca nie ponosi gwarancji za poprawność treści w publikacjach opatrzonych nazwiskiem.
Na tej stronie znajdują się linki do stron internetowych innych oferentów. PAUL HARTMANN AG nie udziela gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne treści sprzeczne z prawem lub inne naruszenia prawa na stronach internetowych innych oferentów.